Zápisník

otevřený dopis panu Renčínovi

Vážený pane Renčíne,
 
dovolte mi popřát Vám dobré zdraví a hodně radosti v novém roce 2016
a též neoriginálně poděkovat jménem všech, které jste v roce minulém,
a nejen v něm, svými kresbami a komentáři rozesmál.
 
V trvalé úctě
 
Karel Markytán