Texty

Letiště

                                                                                                                                                hudba  Ivo Viktorin * text  Karel Markytán

 

Z noci málem je půl

Ležím s vůlí spát

Proč nejsi tu

Bůh ví

Vidím život náš

Má nás myslím rád

Vím co ne a co přát si smím

 

A co nemůžu mít

O tom říkám snad

Co zbývá milý můj?

Ten, kdo s tebou chce být

Musí umět sám

Tvůj způsob mít za svůj

 

Já s tebou

Byl na sáh od hvězd

Dál s tebou

Jen s tebou chci dál vše nést

 

Stěnou z panelů zní čísi soukromí

Čísi neskrývaný vzdech

V tu chvíli hluchá chci být

A jen se ptám co my

Jsme samý, samý spěch

 

Jsem hotel

Jsem pro tebe tvá

Stále táž

Můj pokoj

Až přijdeš jsi vítán

Tady mě máš

 

Z noci málem je půl

Ležím s vůlí spát

Proč nejsi tu

Bůh ví

Vidím život náš

Má nás myslím rád

Vím co ne

A co přát si smím

 

Já s tebou

Byl na sáh od hvězd

Dál s tebou

Jen s tebou chci dál vše nést